Szkolenia

Składamy państwu propozycję szkolenia pod nazwą:

"Przemoc w rodzinie - jak rozpoznawać i jak zapobiegać"

W dobie obecnej rzeczywistości media coraz więcej ukazują przestępstw związanych z przemocą w rodzinie. Ujawniają również fakty nieodpowiedniego reagowania bądź braku reakcji w tym zakresie różnych instytucji mających do czynienia z rodziną (szkoła, pomoc społeczna, policja).

Przestępstwo dot. przemocy w rodzinie (art. 207 KK) jest przestępstwem ściganym z urzędu, znaczy to, że odpowiednie instytucje z mocy swojej działalności statutowej mają obowiązek przeciwdziałania temu i powiadamiania o tym stosownych służb.

Realizując szereg szkoleń doszliśmy do wniosku, że wiele osób nie zna prawa w tym zakresie i stosownych przepisów, które nakładają obowiązek ochrony rodziny przed przemocą. Warto w związku z tym poznać przepisy prawne, aby wiedzieć jak chronić rodzinę przed przemocą, jak temu zjawisku przeciwdziałać a przed wszystkim jak je rozpoznawać.

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • Perspektywy przemocy w rodzinie;
 • Rodzaje przemocy domowej;
 • Źródła przemocy domowej;
 • Cykle (fazy) przemocy;
 • Radzenie sobie z przemocą;
 • Mity i stereotypy dot. przemocy w rodzinie;
 • Zespół zaburzeń stresu pourazowego;
 • Wyuczona bezradność;
 • Wiktymizacja i wtórne zranienia;
 • Niebieska Karta - procedura interwencji policji;
 • Przemoc w rodzinie - aspekty prawne;
 • Doświadczenia z zakresu konkretnych rozwiązań ww. problemu;

Szkolenie trwa 8 godziny. Grupa max. 25 osób. Koszt szkolenia do uzgodnienia.

Grudzień 2019
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31