Programy

Wiem-Wygrywam-Pomagam

Program

„Wiem – Wygrywam – Pomagam”

Program dofinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie ze środków profilaktyki uzależnien od 2011r. oraz w roku 2014 dodatkowo dofiansowany ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Realizacja odbyła się również w 2015 roku.

Z danych policji wynika, że uczniowie to społeczność wysokiego ryzyka. Tematyka projektu dotyczy problematyki związanej głównie z okresem dorastania i zachowaniami ryzykownymi. Bardzo trudno jest rozmawiać o niebezpieczeństwach z nastolatkami mającymi niejednokrotnie dużo mniejszą wiedzę na ten temat niż ich rodzice czy nauczyciele. Niestety często ta wiedza dotycząca unikania różnych zagrożeń związanych z przestępstwami, narkotykami, alkoholem i innymi zdarzeniami jest bardzo ograniczona. Dlatego trzeba rozmawiać z młodzieżą na ten temat, dostarczać argumentów i faktów, a nie moralizować.

Dzieci ze względu na swój rozwój i zbyt małe doświadczenie życiowe nie potrafią bardzo często unikać różnych zagrożeń, aby nie stać się ofiarą przestępstwa czy nie popaść w uzależnienia.

                W odpowiedzi na ten problem proponujemy projekt aktywizujący młodzież do nabycia umiejętności unikania różnych zagrożeń.

Projekt prowadzony w formie popularnego programu familiada. Dzieci, tworząc 2 rodziny i współpracując ze sobą będą odpowiadały na postawione pytania wybierając prawidłową, z 4 zaprezentowanych na ekranie, odpowiedzi. Pozostali uczestnicy będą brali udział, jako aktywna widownia, która po udzielonej odpowiedzi przez „rodziny” będzie udzielała odpowiedzi.

           Nowoczesna profilaktyka winna być prowadzona poprzez aktywne i świadome uczestnictwo w programie, a nie uczestnictwo w przekazie i bierny odbiór. Przygotowanie aktywnej i nowatorskiej formy profilaktyki w połączeniu z formą rozrywkową umożliwi konstruktywny dialog młodzieży ze sobą, swoją podświadomością, środowiskiem, rówieśnikami. To kształtowanie świadomych wzorców zachowań w sytuacjach zagrożeń, umiejętności interpersonalnych, rozwijanie umiejętności podejmowania szybkich decyzji w sytuacji zagrożenia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych, grupę, do której młodzież przynależy. Czynne zaangażowanie młodzieży może stanowić działanie umacniające w poczuciu własnej wartości, wzmacniające więzi z grupą, umiejętności współdziałania, uznania społecznego, a w konsekwencji jest to czynnik zwiększający odporność na działanie czynników ryzyka.

Celem zadania jest :

  • podniesienie poziomu wiedzy i odpowiednich postaw społecznych w zakresie problemów i skutków związanych z przestępstwami, alkoholem, narkotykami, przemocą, cyberprzemocą
  • stworzenie środowisku młodzieży szkolnej skutecznych mechanizmów obrony przed staniem się ofiarą przestępstwa
  • wyuczenie odpowiednich nawyków – zachowań w różnych miejscach (dom, podwórko, szkoła), aby nie stać się ofiarą lub sprawcą zdarzenia,

Realizacja projektu wpłynie znacząco na ograniczenie niepożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży, bowiem wykorzystywana w projekcie forma przekazu aktywizuje bezpośrednio młodzież do działania. Aby prowadzić działania profilaktyczne w sposób bardziej efektowny, należy je uatrakcyjniać w formach zabawowych. Programy skierowane do dzieci i młodzieży nie mogą mieć charakteru moralizujących dyskusji, natomiast powinny aktywizować uczestników i zachęcać do działania swoją formą. Angażowanie dzieci i młodzieży pozwala na wykorzystanie takich form przekazu, które są dla młodzieży najbardziej dostępne i dzięki, którym rzeczywiście są oni w stanie dostrzec negatywne strony złego postępowania.

             Jako organizacja posiadająca doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, wiemy, że młody człowiek najlepiej przyswaja wiedzę poprzez osobiste doświadczenia, uczy się wyciągać subiektywne wnioski. Uczeń na widowni widzi swoich kolegów biorących aktywny udział i tym samym jest żywo zainteresowany tym, co się dzieje i jak odpowiedzą jego koledzy na zadanie przeżywając to emocjonalnie a tym samym bardziej zapamiętując prawidłowe postępowanie.

Adresaci projektu:   Uczniowie szkół podstawowych lub gimnazjalnych oraz wychowawcy , pedagodzy

Przeprowadzenie familiady:

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia familiady w danym miejscu następuje przygotowanie scenografii. Odpowiednio przygotowane nagłośnienie, sprzęt multimedialny, stoliki, widownia. Wszystko podobnie na kształt programu telewizyjnego pn. Familiada. Następnie następuje wybór 2 rodzin biorących udział bezpośredni w familiadzie. Z każdej klasy prosi się o 1 przedstawiciela. Następnie wybrane dzieci tworzą 2 rodziny. Wymyślają nazwisko i wybierają między sobą „głowę rodziny”. Pedagog szkolny zapisuje nazwiska, pod którymi będą przydzielane punkty za prawidłową odpowiedź. Na dużym ekranie lub ścianie sali następuje wyświetlanie pytań z 4 odpowiedziami, rodziny naradzają się, którą odpowiedź wybrać i przekazują ją do osoby, która jest „głową” rodziny a ta udziela jej do prowadzącego. Następnie następuje zwrócenie się do publiczności, jaką by podali odpowiedź a potem prowadzący pokazuje 2 slajd z odpowiedzią prawidłową i dodaje komentarz, dlaczego to jest prawidłowe postępowanie. Przydzielenie punktu rodzinie, która odpowiedziała prawidłowo. Dzieci w ten sposób odpowiadają na ok. 30 pytań. Na zakończenie rodzina, która wygrała otrzymuje nagrody główne a ta, która przegrała nagrody pocieszenia. Ponadto obie rodziny otrzymują i widzowie otrzymują drobne gadżety.

Dodatkowa forma atrakcji programu:

Na koniec familiady młodzież aktywizowana będzie do uczestnictwa w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu. Uczniowie będą mogli wykorzystać swoje talenty (śpiew, taniec), a przede wszystkim bawić się wspólnie, w rytmie najbardziej znanych polskich przebojów. Z doświadczenia wiem, że tego typu „zabawy” cieszą się popularnością wśród młodzieży, ukazują nie tylko dobrą zabawę, ale również są doskonałą okazją do integracji młodzieży z nauczycielami. Przeprowadziliśmy do tej pory ok. 100 takich programów i otrzymywały one bardzo pozytywne komentarze.

Czas trwania 2-3 godziny lekcyjne, udział biorą wszystkie klasy lub jeden przedział

Foto patrz galeria.

Kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30