Programy

Program dla sprawców przemocy

 "Education Groups For Men Who Batter- The Duluth Model"

(Program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie)

Program został napisany przez mgr Agatę Skorupską - psycholog i inż. Dariusza Skowrońskiego - pracownika służby więziennej i powstał na bazie szkolenia przeprowadzonego przez Marka Prejznera pracownika Polish American Association, Chicago USA Partner Abuse Intervention Program zaproszonego przez Komisję Edukacji w Dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Wykorzystano, także materiały edukacyjne przekazane podczas szkolenia w październiku 2001 r.

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc psychologiczna osobom pozbawionym wolności - sprawcom przemocy w rodzinie w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:
 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc
 • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich
 • rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe
 • opracowanie "planu bezpieczeństwa" zapobiegającemu użyciu siły i przemocy
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji
 • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych
 • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć

 

Realizacja programu:
Maria Jankowska-Polus - pedagog-socjoterapeuta - Stowarzyszenie MEDAR Centrum Pomocy Rodzinie "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse"
Robert Lubrant - certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka"
lub
Ewa Rachuta -pedagog-socjoterapeuta - Stowarzyszenie MEDAR Centrum Pomocy Rodzinie "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse"
Krzysztof Jankowski - pedagog, biegły sądowy, mediator sądowy - Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka"

Program zaplanowany jest na 2 spotkania indywidualne i 24 spotkania grupowe . Zajęcia grupowe podzielone są na 8 bloków tematycznych. Na każdy z bloków przeznacza się trzy spotkania.

Do programu nie przyjmuje się:

 • chorych psychicznie
 • nałogowych hazardzistów
 • osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii
 • osób, które nie są sprawcami przemocy domowej

 

Prowadzenie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych wymaga uczestnictwa dwóch osób (kobiety i mężczyzny). Zapobiega to przekształceniu się spotkania w tzw. "męskie spotkanie klubowe", pokazuje współpracę kobiety z mężczyzną oraz stwarza możliwość przedstawienia punktu widzenia kobiety. Scenariusz zajęć opracowany został na podstawie programu "Education Groups For Men Who Batter - The Duluth Model".

Zajęcia odbywać się mogą np. w areszcie śledczym, zakładzie karnym lub na wolności dla skazanych z wyrokami w zawieszeniu.

Koszty programu zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie pokrywa Państwo.

2005 rok - Program był realizowany przez Stowarzyszenie w Zakładzie Karnym w Potulicach i Areszcie Śledczym w Chojnicach.

2006 rok - Odbyły się dwie edycje programu, finansowanego przez Urząd Miasta Bydgoszczy w Zakładzie Karnym w Koronowie i Zakładzie Karnym w Bydgoszcz-Fordon.

2007 rok - Program realizowano w Zakładzie Karnym Bydgoszcz - Fordon i Zakładzie Karnym w Koronowie. Finansowanie Urząd Miasta Bydgoszczy.

2008 rok - Program zrealizowany w Zakładzie Karnym w Koronowie (Finansowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy) oraz w Zakładzie Karnym Bydgoszcz - Fordon (Finansowane przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy).

2009 rok - Program zrealizowany w Zakładzie Karnym w Koronowie oraz w Zakładzie Karnym Bydgoszcz - Fordon (Finansowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy).

2010 rok - Program zrealizowany w Zakładzie Karnym w Potulicach OZ Strzelewo oraz w Zakładzie Karnym Bydgoszcz - Fordon (Finansowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy).

Kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30