O nas

Kilka słów o Stowarzyszeniu

       Stowarzyszenie nasze powstało w 2001 roku z inicjatywy Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Bydgoszczy Krzysztofa Jankowskiego oraz Roberta Lubranta - specjalisty ds. nieletnich, patologii społecznych i prewencji kryminalnej.

Założycielami stowarzyszenia byli: pedagodzy i psycholodzy z Pogotowia Opiekuńczego w Bydgoszczy, kuratorzy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział Rodzinny i Nieletnich, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Swoją działalność rozpoczęliśmy od organizacji punktu konsultacyjnego dla dzieci - ofiar przemocy i wykorzystywania seksualnego. Punkt taki działa do dzisiejszego dnia.

Kolejną inicjatywą było utworzenie specjalnego przyjaznego pokoju dla dzieci krzywdzonych przesłuchiwanych przez policję. Działania te wsparło Miasto Bydgoszcz przekazując na ten cel środki finansowe. W chwili obecnej stowarzyszenie realizuje jeszcze program dla sprawców przemocy w rodzinie oraz program Bezpieczny Dzień Kolonisty.

     Przez członków stowarzyszenia są prowadzone również szkolenia dla różnych grup zawodowych (m.in. nauczycieli, pracowników socjalnych, księży, kuratorów, policjantów, urzędników itp.) dot. bezpieczeństwa dzieci i patologii społecznych.

    Współpracujemy ściśle m.in. z policjantami Komend Powiatowych Policji, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Dotacje na swoje działania otrzymujemy głównie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

     W roku 2006 naszą ofertę rozszerzyliśmy o organizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin będących w sytuacji kryzysowej pod hasłem "Dzieciństwo bez przemocy", którą to inicjatywę chcemy kontynuować w każde wakacje.

W chwili obecnej prowadzimy szereg programów profilaktycznych oraz inicjatywy, które są opisane na stronie.

Poszukujemy strategicznych sponsorów, którzy chcieliby wspierać nasze działania na rzecz przeciwdziałania przemocy i agresji.

Zapraszamy do współpracy.

Kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30